2015 Rozhledna Rýdlův kopec

2015:08:21 13:31:40 | 1/250 | f/4.0 | 100 | NIKON 1 V1

2015 Rozhledna Rýdlův kopec

2015:08:21 13:31:50 | 1/250 | f/4.5 | 100 | NIKON 1 V1