Chanovice


skanzen a naučná vycházka

03.09.2023

Před dovolenou Michal vymyslel kratší a nenáročný výlet, ale byl to skvělý nápad a rozhodně si to rádi zopakujeme.

Na okraji obce se nachází skanzen, kde se nám poštěstilo mít průvodkyni sami pro sebe. Kromě zajímavých stavení, které jsou sem přenesené nebo postavené jako repliky z jihozápadu Čech, nabízí skanzen i několik malých výstavek o tradičním umění a řemeslech.

U skanzenu se dá napojit na naučnou stezku po okolí Chanovic, je pojmenována Naučná stezka Příroda a lesy Pošumaví, má délku cca 2 km a 9 zastavení. Odbočka ze stezky nedaleko skanzenu vede k rozhledně, po zdolání 136 schodů a za příznivého počasí jsou odtud výhledy až na Šumavu.

Po stezce se pak dá dojít ke skalnímu útvaru Žižkův kámen a pak až do zámeckého parku. Protože jsme na výlet vyrazili později než obvykle, prozkoumat zámek jsme nestihli, takže o důvod víc nechat si ho na příště a vrátit se sem.

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1