Rohatá skála


vycházka 6 km

13.02.2022

O Rohaté skále jsem nedávno četla na sociálních sítích a když máme Blovice nedaleko i počasí přálo, rozhodli jsme se jí obhlédnout. Zaparkovali jsme kousek od školy a pak se vydali po modré turistické (část NS Blovickem pěšky i na kole) směr Rohatá. Nejhazardnější na celé cestě je bezpečně zdolat podjezd pod železnicí po krajnici silnice 178 (chodník končí před podjezdem). Rohatá skála je trochu schovaná v lese, tedy ve směru od turistického přístřešku pod ní, kupodivu téměř za plotem soukromého pozemku a nedaleko dalších chat. Je to zajímavá buližníková skála, dle značení cvičná horolezecká a dá se prozkoumat i bez horolezeckého vybavení.

Cestou zpět do Blovic jsme nahlédli na protější vrch Jonáková, ale tam jsme objevili jen obecní kompostárnu. Nechtěli jsme se vracet úplně stejnou cestou, takže jsme už neprocházeli podjezdem, ale podél železnice došli až k přejezdu za nádražím. Odtud jsme se promotali/prošli Blovicemi až k autu. Za mne příjemná vycházka a divím se, že mne nenapadla už dříve...

Plán této trasy k dispozici na mapy.cz

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1