Play-Doh matematika


Ke stažení 5 pracovních listů v pdf.

08.09.2016

Už dříve mne napadlo, že Play-Doh není jen šikovná kreativní hračka, ale určitě by se dala využít jako výukový materiál. Naštěstí jsou současné vyučovací metody nakloněné i jiným způsobům než jen opisování, biflování, memorování. Máme dobré zkušenosti, že osahání a učení se, propojuje myšlenkové pochody příznivěji.

Tentokrát padla volba na „učivo“ pro školkové děti až začínající školáčky a jak jim předložit matematické i logické pojmy. Nám dospělým jsou určité i abstraktní záležitosti naprosto přirozeně jasné, ale malé děti musí takové věci nejdříve pochopit. Než jsem si pročetla nějaké odborné články, zabývala jsem se tímto tématem jen intuitivně a pokoušela se vžít do dětské duše. Samozřejmě mi více pomohlo to opravdu otestovat na dětech a mít zpětnou vazbu (ochráncům sděluji nikdo nebyl zraněn a modelína dělena citlivě). Každé robátko je unikát i myšlením, takže jsou to jen mé nápady, co by se dalo dělat a pak už je na dětech, či dospělých v jejich okolí, jak pojmou moje učení hrou.
Teď ještě několik technických informací…
Děti milují barvy. Čím barevnější, výraznější, tím lépe. Většina z nich má ráda i možnost uplatnit svou fantazii. Modelína Play-Doh splňuje naprosto dětské i dospělácké požadavky. Nezávadná, výrazně barevná, snadno zpracovatelná, voňavá, hravá…

Mým cílem bylo naťuknout následující témata:
Určovat barvy a geometrické tvary (jsou oblé/mají rohy) k základním obrazcům (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník). Dále umět rozlišit věci podle určitých kritérií (velikost, barva, směr). Pochopit pojmy moc/málo, nahoře/dole, před/za, první/poslední/prostřední. Umět navázat na systém (opakování v řadách). Základy počítání do šesti. Dát dětem prostor pro pojmenování jejich vlastním způsobem, využít nově naučené, zapojit do hravého učení dospělé i kamarády a nechat pracovat jejich bezbřehou fantazii. Spojit optický vjem s hmatem. To považuji za nejdůležitější.

Báječně jsem si při přípravě vyhrála. Použila jsem na tuto práci několik snadno odlišitelných zářivých barev, Modelovací set v kyblíku Čísla a Starter set s vykrajovátky základních tvarů i bezpečnými „udělátky“ (váleček, nůž, nůžky, krájecí kolečko).

Nabízím ke stažení zatím 5 pracovních listů v pdf. Vzhledem k tomu, že malý uživatel neumí číst, tak se vyžaduje asistence někoho většího. Ale to byl také cíl, nejen prostředek. Každé dítko má svůj způsob chápání a je dobré s ním na dané téma diskutovat, případně dovysvětlit, co po něm žádáme.

tvary
velikosti
čísla
řady
odlišnosti

Děkuji manželovi za trpělivé fotografování a následné zpracování obrazové dokumentace.

Můj dík samozřejmě patří i firmě Hasbro, která mi poskytla potřebný materiál.

Další témata, která mě napadají k podobnému zpracování, jsou základní matematické operace, prostorová tělesa a jejich průměty do roviny či řezy. Určitě mám v plánu zpracovat můj úplně první nápad a to zlomky.

Vítám další nápady i konstruktivní kritiku. Efča H.